Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Objekti u izgradnji

Ukoliko se bavite građevinom, ASA CENTRAL osiguranje Objekata u izgradnji je najbolja zaštita od rizika kojima ste izloženi u periodu izgradnje objekta.

Osigurajte se u periodu izgradnje objekta

Polisa osiguranja objekata u izgradnji nudi mogućnost osiguranja velikog broja rizika, kako požarnih i tehničkih tako i odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Svejedno da li ste investitor ili izvođač radova, ovo osiguranje je neophodno za svakog ozbiljnog privrednika iz prostog razloga što štete, po ovom osnovu, mogu biti značajne po svojim iznosima.

Ko može ugovoriti ovo osiguranje?

Ovo osiguranje mogu sklopiti investitor, izvođač ili podizvođač radova. Osiguranje se zaključuje za konkretan projekat ili za bilansne pozicije tekućih investicija iz Vaše knjigovodstvene evidencije.

Šta se može osigurati ovom policom?

Kao predmet osiguranja za objekte u izgradnji možete osigurati:

 • građevinske objekte, novogradnje i rekonstrukcije
 • građevinski, zanatski, instalacioni materijali
 • sva oprema koja je namjenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji.

Osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za:

 • postojeće objekte koji se rekonstruišu ili proširuju
 • dio objekta u izgradnji, odnosno pojedini radovi
 • pomoćni građevinski materijal i alati u upotrebi
 • građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevinskih objekata

Međutim, čak i uspješna realizacija investicionog projekta može dovesti do štete ako se, npr. greškom ili propustom radnika, pričini šteta okruženju tj. trećim licima. Ova polica osiguranja pokriva i ovaj rizik.

Od čega se ove investicije osiguravaju?

U osnovne rizike spadaju:

 • Požar i udar groma, eksplozija, oluja i grad (tuča), manifestacija i demonstracija, izlijevanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, odronjavanja i zarušavanja tla, slijeganje tla
 • Građevinske nezgode
 • Nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica
 • Provalne krađe.

Pored osnovnih postoje i dopunski rizici u koje spadaju:

 • Poplava, bujica, visoka i podzemna voda
 • Klizanje tla
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova u garantnom roku
 • Ugovorna odgovornost izvođača radova u garantnom roku.

Kod dopunskih rizika, osigurani su samo rizici koji su navedeni u polici i kod kojih je obračunata dodatna premija.

Trajanje osiguranja

Osiguranje može da traje tokom izvođenja radova, probnog pogona i garantnog roka.

Na koju vrijednost plaćate premiju?

Premija se obračunava na osnovu sume osiguranja koja treba da je jednaka predračunskoj vrijednosti projekta.

Šta je naša obaveza u slušaju nastanka štete?

U garantnom roku nadoknađuju se štete sa uzrokom iz perioda gradnje, a sa odloženim manifestovanjem. U ostalim periodima, nadoknađujemo Vam stvarne troškove radova i materijala koji su potrebni da se projekat dovede u stanje u kojem je bio neposredno prije nastanka štete. U slučaju štete prouzrokovanoj ljudskim faktorom, tj. greškom radnika, mi ćemo umjesto Vas isplatiti pravednu nadoknadu trećim licima i dati Vama pravnu zaštitu u slučaju podnošenja tužbe protiv Vas.

Kako prijaviti štetu?

Štetu možete prijaviti pozivom ASA CENTRAL kontakt centra na broj 080 02 02 09 ili na najbližem prodajnom mjestu