Putno zdravstveno osiguranje

Razloga za putovati je dovoljno da se vratimo sretniji, a za sretan put ASA CENTRAL Putno zdravstveno osiguranje.

Brinemo o Vama na putovanju

Sretan put je najljepša želja za putnike, a ugovaranjem police Putnog zdravstvenog osiguranja može se i ostvariti. U slučaju nezgode ili bolesti na putovanju ili godišnjem odmoru inozemstvu, ASA CENTRAL osiguranje brine o Vama.

Putno zdravstveno osiguranje mogu zaključiti svi državljani BiH i strani državljani koji u našoj zemlji imaju rješenje o privremenom ili stalnom boravku. Prilikom osiguranja stranih državljanja , putno zdravstveno osiguranje ne pokriva ugovorene rizike u zemlji njihovog porijekla. Mogu se osigurati sve osobe od navršenih sedam dana do 65.godine, odnosno do navršenih 80 godina uz doplatak na premiju osiguranja.

ASA CENTRAL Putno zdravstveno osiguranje pokriva:

  • Bolnički tretman u inozemstvu u odgovarajućim bolničkim ustanovama ,
  • Medicinska sredstva i terapije propisane od liječnika (lijekovi, zavoji, gips...),
  • Hitni transport do najbliže bolnice ili ljekara ,
  • Hitne operacije i intervencije,
  • Stomatološke usluge za olakšanje akutnih zubobolja,
  • Propisani transport i pratnja iz inozemstva u mjesto boravka,
  • U slučaju smrti osiguranika, troškove trasnporta kući ili troškove ukopa u mjestu gdje je smrt nastupila (do 10.500,00 KM).

Dopunski rizici koje možete osigurati su:

Osiguranje za COVID-19

  • Otkaz putovanja,
  • Osiguranje od gubitka prtljage,
  • Osiguranje od nezgode na putovanju.

Kako prijaviti štetu?

U slučaju nezgode za vrijeme boravka u inozemstvu, kontaktirajte našeg međunarodnog partnera CORIS ASSISTANCE +381 113 636 999 koji će Vam odmah biti na raspolaganju sa najboljom i najbržom uslugom dostupnom 24 sata dnevno i uputama na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku ili napravite ONLINE prijavu.