Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Osiguranje imovine

ASA Central DOM

Optimalna rješenja za osiguranje Vašeg doma uz optimalnu cijene samo uz ASA Central Dom.

Kasko osiguranje mobilnih uređaja

Osigurajte novi mobitel, tablet ili laptop i budite bez brige ukoliko se nešto desi. Osigurati možete uređaje koji nisu stariji od  2 godine.

Objekti u izgradnji

Polisa osiguranja objekata u izgradnji nudi mogućnost osiguranja velikog broja rizika, kako požarnih i tehničkih tako i odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Objekti i oprema u montaži

Osiguranje objekata u montaži pruža zaštitu od rizika koji se dešavaju tokom izvođenja montažnih radova, a koji bi mogli dovesti do znatnih finansijskih gubitaka.