Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Roba u transportu

Uz ASA CENTRAL Osiguranje roba u transportu ne morate brinuti o sigurnosti robe koju prevozite - Roba u transportu je sigurna kada je osigurana.

Osigurajte transport Vaše robe

ASA CENTRAL transportno osiguranje štiti Vašu robu kada ste unajmili prijevoznika ili ako se sami vozite. Ukoliko se nešto dogodi, dobit ćete direktnu naknadu koja odgovara vrijednosti onoga što ste prevezli do odabrane maksimalne naknade i izbjeći ćete sve sporove i dugotrajne procese naknade štete.

Kome i zašto treba osiguranje u prijevozu?

Bilo da posjedujete trgovinu ili tvornicu, vjerovatno imate potrebu za transportom. Ako unajmite prijevoznika i nešto se dogodilo, obično postoje dugotrajni procesi kompenzacije koji zahtijevaju i vrijeme i trud. Putem ovog transportnog osiguranja dobivate naknadu direktno do odabrane najviše naknade, što znači da se nikada ne morate podvrgnuti nikakvom postupku.

Osigurani rizici robe u transportu

Osiguranje pokriva veliki broj rizika u zavisnosti od obima osiguravajućeg pokrića. Generalno postoji osiguranje od osnovnih rizika i od svih rizika a neki od osiguranih rizika su:

  • Saobraćajna nezgoda,
  • Elementarne nepogode (oluja, udar groma, grad, sniježna lavina, odron zemlje itd.),
  • Požar i eksplozija,
  • Krađa, djelimična krađa ili neisporuka cjelih koleta, kao i krađa prevoznog sredstva sa pošiljkom,
  • Pad osiguranog predmeta za vrijeme utovara ili istovara sa prevoznog sredstva.

Osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i rizici kao što su razna oštećenja na robi usljed manipulacije pri utovaru i istovaru, zatim oštećenja ambalaže, cijepanja vreća, lom (sa rasipanjem sadržine ili curenjem), kvar, oštećenja usljed kontakta sa drugim robama itd.

Osiguranje transporta robe prilagođavamo potrebama Vaše kompanije

Osiguranje transporta robe možemo prilagoditi potrebama Vaše kompanije ovisno o tome kako se odvija transport, između kojih odredišta i kada ste u opasnosti. Rado ćemo prilagoditi Vaše osiguranje onome što Vam stvarno treba. Kontaktirajte nas putem dostupne forme i javit ćemo vam se s prijedlogom cijene.

Kako prijaviti štetu?

Štetu prijavite pozivom ASA CENTRAL kontakt centra na broj 080 02 02 09 ili na najbližem prodajnom mjestu