Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Odgovornost vozara

ASA CENTRAL Odgovornost vozara - da Vaša djelatnost prevoznika i vlastita odgovornost za transport robe cestovnim vozilom bude sigurna.

Za sigurnu djelatnost transporta robe

Vozar je osoba koja uz plaćanje preuzima poslove u vezi s transportom robe cestovnim vozilom. U transportu, robom rukuju i/ili je prevoze osobe koji nisu vlasnici robe u transportu i dužni su odgovarati da se roba ne ošteti ili izgubi dok je roba u njihovoj skrbi, tj. od prijema do otpuštanja. Vaša djelatnost prevoznika ovim osiguranjem dobija sigurnost i korektan odnos prema korisnicima Vaših usluga u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima.

Osiguranje odgovornosti vozara u prijevozu uključuje osiguranje prijevoznika i špeditera koji upravljaju prijevozom robe u tuđe ime. Prijevoznici su također odgovorni za osiguranje da se roba ne ošteti ili izgubi. Odgovornost vozara i odgovornost otpremnika su regulisane različitim zakonima i industrijskim propisima. Razlikuju se ovisno o tome kako se roba transportuje ili koliko ste se kao kompanija obavezali uraditi, te da li se radi o odgovornosti vozara u domaćem transportu ili osiguranje odgovornosti vozara u međunarodnom transportu (CMR).

Naša obaveza u slučaju nastanka štete

U slučaju nastanka štete ASA CENTRAL osiguranje će nadoknadiri sve iznose koje Vi ili Vaša kompanija treba platiti u smislu odgovornosti za transport. Odgovornost za naknadu štete zbog gubitka, manjka ili oštećenja tereta odnosnio robe ograničen je na iznos propisan zakonom ili međunarodnim propisima.

Pored toga ćemo nadoknaditi i

  • Troškove sudskih sporova i drugih preduzetih pravnih radnji u vezi sa štetama u slučaju potrebne pravne odbrabe od neutemeljenih ili pretjeranih zahtjeva korisnika usluge prijevoza, ali pod uslovom da se osiguravač prethodno usaglasio sa prijedlogom osiguranika za vođenje sporova, odnosno, pružanje odbrane,
  • troškove eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpjelo saobraćajni udes, a u cilju izbjegavanja daljeg oštećenja robe ili smanjenja već nastale štete na robi u transportu,
  • troškove utvrđivanja uzroka, obima i visine štete.

Kako prijaviti štetu?

Štetu prijavite pozivom ASA CENTRAL kontakt centra na broj 080 02 02 09 ili na najbližem prodajnom mjestu