Asa Central Osiguranje - PRELOADER

ASA CENTRAL osiguranje na Danu uljarica 2024. u Brčkom

09.03.2024
ASA CENTRAL osiguranje na Danu uljarica 2024. u Brčkom

ASA CENTRAL osiguranje na Danu uljarica 2024. u Brčkom

Već tradicionalno ASA CENTRAL osiguranje d.d. sudjeluje na Danu uljarica u Brčkom. Tema ovogodišnjeg Dana uljarica je „Poljoprivredni potencijal BiH – da li se možemo oduprijeti uvoznoj hrani”.

Na panel diskusiji je sudjelovao Nikola Močević, direktor filijale Brčko ASA CENTRAL osiguranja, koji je govorio o važnosti osiguranja usjeva. Istaknuo je da, kada je riječ o subvencioniranju stopa osiguranja od strane resornih ministarstava ili odjeljenja, postoji značajna podrška na nivou entiteta i Distrikta, pri čemu Republika Srpska subvencionira do 50%, Federacija Bosne i Hercegovine do 75%, a Brčko Distrikt do 70% plaćene premije.

Važnost osiguranja usjeva ogleda se u zaštiti proizvođača od rizika štete na proizvodnji, što utječe na cjelokupno poslovanje poljoprivrednog gazdinstva. Promoviranje svijesti o važnosti osiguranja u kontekstu zaštite od potencijalnih rizika poput grada, požara i oluje ključno je za očuvanje stabilnosti poljoprivredne proizvodnje.

Subvencija koju država pruža poljoprivrednim proizvođačima potiče razmišljanje o osiguranju, ali istinski cilj osiguravajućih polica je zaštita proizvođača od budućih rizika, ne samo ostvarivanje subvencija. Ova tema ima izuzetan značaj jer potiče rast poljoprivredne proizvodnje, privlači nove proizvođače i jača ekonomiju, smanjujući tako ovisnost o uvozu.

4X6A8317

Kao tržišni lider u osiguranju, ASA CENTRAL osiguranje preuzima društvenu odgovornost prema domaćoj privredi, prepoznajući poljoprivredu kao ključni stup društva. Zaštita proizvođača, povećanje njihovog broja te podrška IRUP-u i Bimalu su ključni elementi našeg poslovnog djelovanja.

ASA CENTRAL osiguranje, kao vodeća osiguravajuća kuća u Bosni i Hercegovini, ističe se po brzini i broju isplaćenih šteta. Naši klijenti pozitivno ocjenjuju našu efikasnost, a kao primjer navodimo situaciju iz prethodne godine kada smo pružili brze i konkretna rješenja nakon oluje u Posavini, što je rezultiralo pozitivnim povratnim informacijama od strane naših klijenata.

4X6A8267

4X6A8230