Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Kako izračunati kvadraturu stana?

Da svaki kvadrat bude siguran na kvadrat.

24.05.2023
Kako izračunati kvadraturu stana?

Kako izračunati kvadraturu stana?

Prodaja/kupovina stana, površina i cijena kvadrata, česta je tema neformalnih razgovora. Svjedoci smo neizvjesnosti i učestale promjenjivosti tržišnih cijena i utjecaja na kvalitetu života. Proprocionalno istom, cijene nekretnina drastično rastu posljednjih godina, no potreba za rješavanje stambenog pitanja se ne smanjuje. Nažalost, većina nas nije svjesna potencijalnih rizika kojima su kuća ili stan izloženi, odnosno financijskih troškova koje šteta na imovini može donijeti. Odnos cijene koju platimo za nekretninu u odnosu na osiguranje stana ili kuće je neznatan, a troškovi koji mogu nastati, a osiguravajuća kuća ih pokriti od velike su važnosti za sigurnost i financijsku bezbrižnost. Omogućili smo online Osiguranje kuće ili stana uz 40% popusta i kućnu asistenciju gratis.

Uobičajeno pitanje za veličinu stana je „Koliko imate kvadrata“. Kako bi znali površinu stana, ali i ispravno ugovorili online Osiguranje stana ili kuće za koje je potrebno unijeti broj kvadrata, donosimo smjernice kako najbolje izračunati:

Pravokutne površine – Na svakoj pravokutnoj površini potrebno je pomnožiti dužinu i širinu kako bi dobiti iznos kvadrata, a na kraju kvadrate svake prostorije zbrojiti. Ova računica vrijedi za kuhinju, hodnik, spavaću sobu, dnevni boravak i kupatilo kod kojih iznos dobivenih kvadrata uzima kao 100% korisne površine.

Primjer za pravokutne površine:

Kuhinja 

Širina 4m, dužina 3m. 

4m x 3m= 12m2

Hodnik

Širina 2m, dužina 4m.

2m x 4m = 8m2

Spavaća soba

Širina 5m, dužina 4m. 

5m x 4m = 20 m2

Kupatilo

Širina 4m, dužina 4m.

4m x 4m = 16m2

Ukupan broj kvadrata stana iznosi 56 m2.

Odstupanja - Balkon, terasa, ostava, podrum i tavan se računaju kao 30% korisne površine, a lođa 70%. 

Primjer:

Balkon

Širina 3m, dužina 1,5m.

3m x 1,5m = 4,5m2

4,5m2 x 0,3 = 1,35m2

Ukupan broj kvadrata stana se zbroji s površinom balkona, odnosno iz navedenih primjera ukupna kvadratura stana s balkonom iznosi 57,35 m2. 

Nepravilne površine – Ukoliko postoje dijelovi stana koji su polukružni, potrebno je izmjeriti promjer, odnosno ravni dio polukruga i podjeliti ga s dva kako bi dobili polumjer. Iznos radijusa ili polumjera potrebno je uvrstiti u formula za površinu kruga r2 x Pi te na kraju podjeliti s dva.

Primjer:

Ukoliko ravna linija polukružnog prostora iznosi 5 metara, polumjer je 2,5 metra. 

2,52 x 3,14 = 6,25 x 3,14 = 19,63 m2

Dobiveni rezultat je potrebno podjeliti s dva kako bi dobili kvadrate polukružnog dijela, odnosno 9,81 m2.

Ukoliko niste sigurni za računanje kvadrata stana, pozivom na broj 080 02 02 09 možete dobiti potrebne upute kako bi lakše zaključili online Osiguranje kuće ili stana, a Vaš svaki kvadrat stana bio siguran na kvadrat.