Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Seriju razgovora na temu žena lider u osiguranju, nastavljamo s direktoricom glavne filijale Banja Luka (područje RS-e), Draganom Ždralo

Razgovori #SpojeniPovjerenjem

24.07.2023
Seriju razgovora na temu žena lider u osiguranju, nastavljamo s direktoricom glavne filijale Banja Luka (područje RS-e), Draganom Ždralo

Seriju razgovora na temu žena lider u osiguranju, nastavljamo s direktoricom glavne filijale Banja Luka (područje RS-e), Draganom Ždralo

Ambiciozne žene imaju cilj i strast prema ostvarenju snova, kreatori su pozitivnih promjena u kompanijama i društvenoj zajednici u kojoj djeluju, svojim postignućima postavljaju ljestvicu uspjeha visoko inspirirajući druge i služe kao lakmus papir za uspjeh. Svaka žena u ASA CENTRAL osiguranju, svjesna svojih vrijednosti i mogućnosti, procesa osobnog razvoja i cjeloživotnog obrazovanja, koristeći resurse kompanije za napredovanje i dajući zauzvrat kompaniji stečeno znanje na najbolji mogući način, zaslužuje lidersku poziciju i povjerenje na najvišem nivou.

Kontinuiran rad s jasnom vizijom u četiri osiguravajuća društva zadnjih petnaest godina, od kojih je svako ostavilo pozitivan trag u odnosu prema poslu i doprinijelo viđenju žena na rukovodećem mjestu, doveo je do liderske pozicije u ASA CENTRAL osiguranju direktoricu glavne filijale Banja Luka, Draganu Ždralo s kojom nastavljamo seriju razgovora #SpojeniPovjerenjem na temu žena lider u osiguranju.

Više od 15 godina si u djelatnosti osiguranja. Možeš li nam ukratko opisati svoj put do liderske pozicije? 

Moje putovanje u svijet osiguranja krenulo je s radnim mjestom zastupnik u prodaji životnog i neživotnog osiguranja. Vremenom sam shvatila da je dinamika i širina u osiguranju postala dio mene i odlučila se uz praktični rad razvijati i dodatno iščitavanjem stručne literaturu kako bih stekla što više informacija, znanja i vještina koje bih mogla primjeniti u praksi. Vještine sam ostvarila i kroz veći broj seminara vezanih za istu temu, organizaciju vremena i rukovođenja, što je vrlo brzo dalo pozitivan rezultat u ostvarenju poslovnih planova. U tom periodu bila sam prepoznata od svojih nadređenih koji su mi dali priliku za napredak unutar postojeće strukture kompanije što je za mene značilo potvrdu dosadašnjeg ulaganja u sebe i vjetar u leđa za daljnji napredak. Svojim radom, posvećenošću, zalaganjem i određivanjem prioriteta stekla sam povjerenje nadređenih, što sam iskoristila kako za osobni tako i razvoj kompanije u kojoj radim.

S obzirom da rukovodiš timom s više od 100 uposlenih u 22 prodajna mjesta ASA CENTRAL osiguranja, što je po tebi bitno za uspješno vođenje?

Veoma lako je rukovoditi ljudima sa kojima svakodnevno komunicirate i koji znaju i imaju osjećaj slobode da se meni kao rukovodiocu mogu obratiti sa ličnim problemima, a posebno sa poslovnim, koje uspješno završavamo na obostrano zadovoljstvo uz podršu Uprave. Empatija rukovodioca prema zaposlenima jako je bitan element uspješnih odnosa u društvu općenito, pa i u kompaniji. Ona izgrađuje tim, a kada imate dobar tim, sve što zamisliš možeš da ostvariš.

Broj osiguravajućih društava u RS-u pokazuje nemalu konkurenciju što predstavlja velik izazov za osiguravatelje, ali i priliku za najbolje. Na koji način se ističeš sa svojim timom u odnosu na konkurenciju?

Rad, red, disciplina unutar tima i tržišno ponašanje u regiji, uz korektan i pažljiv odnos prema klijentu, siguran su recept uspjeha u ovom poslu.

Biti na visokoj poziciji u osiguravajućem društvu predstavlja zadovoljstvo koje sa sobom nosi i niz odgovornosti. Što smatraš najvećom odgovornosti u procesu vođenja?

Moja najveća odgovornost prema poslovnom okruženju i sebi je da nakon svih radnih pozicija  u prošlosti i budućih koje steknem, ostanem ono što jesam. Raditi u skladu sa zakonskim propisima i procedurama kompanije, a i dalje ostati poštovana kao ličnost. Osnovni moto mog načina rukovođenja i odnosa s okruženjem je „Ne čini drugima, što ne želiš da drugi čine tebi“.

Poslovni rezultati društva ASA CENTRAL osiguranje potvrđuju liderstvo na tržištu osiguranja u cijeloj državi. Koji je po tebi glavni ključ uspjeha kompanije?

Posvećenost poslu i usmjerenost ka ostvarivanju planova, ulaganje u ljudske resurse formalnim edukacijama, pri tom biti #SpojeniPovjerenjem sa svim zaposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima i Upravom Društva, ključ je uspješne liderske priče ASA CENTRAL osiguranja.

Tvoj savjet ili poruka drugim ženama koje žele ostvariti lidersku poziciju?

Posvećenost, planiranje, dobra organizacija i ustrajnost na ostvarenju ličnih ciljeva, uz svakodnevni rad na sebi, sigurno će dati željene rezultate. Najveći neupjeh je nepokušati.