Spisak ugovorenih poliklinika

SPISAK UGOVORNIH MEDICINSKIH USTANOVA

 

SARAJEVO
1.    Ordinacija dr.Sefić, 
Ferhadija 5. , 71 000 Sarajevo 
+387 33 210 212 ; info@sefic.ba 

2.    Ordinacija dr.Zubčević, 
Potoklinica 26 , 71 000 Sarajevo
+387 33 238 808 ;+387 61 222 458; azubc@bih.net.ba

3.    Privatna pedijatrijska ordinacija“Suncokret“
Muhameda ef. Pandže 67, 71 000 Sarajevo
+387 33 266-266; ordinacija@pedijatrija-suncokret.ba 

4.    PZU Eurofarm Centar
Butmirka cesta 14. Ilidža, 71 000 Sarajevo
+387 33 773 032; efc.ilidza@eurofarm.ba

5.    PZU Eurofarm Centar 
Fra Anđela Zvizdovića 1, Unitic Marin Dvor, 71 000 Sarajevo
+387 33 296 375 ; Efc.Unitic@eurofarm.ba

6.    Poliklinika dr. Al-Tawil, Zmaja od Bosne 7-7a (Importanne Centar, III sprat) 71 000 Sarajevo 
+387 61 566 787; belmagoralija89@gmail.com 

7.    PZU Poliklinika dr. Nabil, 
Bulevar Meše Selimovića 2B, 71 000 Sarajevo
+387 33 777 711; poliklinika.nabil@bih.net.ba

8.    PZU Poliklinika dr. Kozarić, 
Radićeva 15, 71 000 Sarajevo
+387 33 555 400 ; info@kozaric.ba 

9.    Poliklinika SANASA 
Grbavička br. 74. ; 71 0000 Sarajevo
+387 33 661 840 ; info@polilinikasanasa.ba

10.    Poliklina SANASA
PJ Ilidža, Dr. Mustafe Pintola br.31, 71 0000 Sarajevo
+387 33 763 763 ; info@polilinikasanasa-ilidza.ba

11.    PZU Poliklinika Orthos Sarajevo
Kromolj br. 25. ; 71 000 Sarajevo
+387 33 223-388 

12.    Specijalna bolnica Dr. Solaković,
Krivajska 1. , 71 000 Sarajevo
+387 33 726 900 ; solakovicdremir@gmail.com

13.    PZU Altamedica Beta, 
Zmaja od Bosne 7/I, 71000  Sarajevo (Importane centar I sprat)
+387 33 974 166; belmagoralija89@gmail.com

14.    PZU Atrijum, 
Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
+387  33 467 444; sabina.kutlovac@poliklinika-atrijum.ba

15.    PZU Medical Centar, 
Alipašina 45, 71000 Sarajevo,
 +387 33 246 666; medical.centar@hotmail.com

16.    Stomatološka ordinacija dr.Tarik Ramović, Kobilja Glava 22, 71320 Vogošća, 
+387 33 865-313; info@drtarikramovic.ba

MOSTAR
1.    Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić, 
Maršala Tita, 88 000 Mostar 
+387 36 555-995 ; info@poliklinika-saric.com

2.    Poliklinika Vitalis
Vukovarska bb Mostar, 88 000 Mostar
+387 36 310-210; info@poliklinikavitalis.com

ČITLUK

1.    PZU Eurofarm Centar
Fra Slavka Barbarića 12, 88267 Međugorje
+387 63 688-555; info@poliklinikavitalis.com

ZENICA
1.    PZU Medicom
Štrosmajerova 4, 72 000 Zenica
+387 32  462-246; info@PZUMEDICOM.BA
2.    Poliklinika dr. Strika,

Bistua Nuova br.3. ; 72 000 Zenica
+387 32 970 444 ; dr.dtrika@hotmail.com 

TUZLA

1.    Plava poliklinika
Treće Tuzlanske brigade 7, 75 000 Tuzla
+387 35 393 111; info@plavapoliklinika.ba

2.    PZU Medical Irac
Krečanska 17 , 75 000 Tuzla
+387 32   366 600 , poliklinika.irac@gmail.com

3.    Poliklinika Eurofarm
Maršala Tita 34B, Tuzla 75000
+387 35 41 66 00


BANJA LUKA

1.    Poliklinika Intermedik
Karađorđeva 49., 78 000 Banja Luka
+387 51 216 661; +387 51 216 664,  jagoda_ nikolic@yahoo.com

2.    Poliklinika Deamedica, Zdravstveni centar Banja Luka 
Pave Radana 57, 78 000 Banja Luka
+387 51 300 305, info@deamedica.ba

3.    Aqualab laboratorija
Jovana Dučića 2, 78 000 Banja Luka
+387 51 212-121    +387 55 425-557 , office@aqualab.ba

4.    Specijalistički centar „Be Well“ Banja Luka
  Ulica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 114, Banja Luka
   +387 51 965 256

BIJELJINA

1.    Zdravstvena ustanova Specijalistički centar „Kuća zdravlja“, 
27.marta broj 3, 76 300 Bijeljina
+387 55 423 400,  kucazdravlja.bijeljina@gmail.com

DOBOJ

1.    ZU Specijalistički centar Dr. Brkić, 
Bukovica Mala bb, 74 000 Doboj
+387 53 961 777, majabfil2012@gmail.com

BIHAĆ

1.    PZU Medica Bihać 
Ivana Gorana Kovačića 1, 77 000 Bihać
+387 37 310 207, ured@poliklinika-medica.ba

2.    PZU Muminović Bihać 
5.Korpusa br. 1. , 77 000 Bihać
+387 37 229 780 , info@muminovic.ba


VELIKA KLADUŠA

1.    PZU Medica Velika Kladuša
Ibre Miljkovića Uče 1, 77 230 Velika Kladuša
+387 37 771 396, ured@poliklinika-medica.ba

CAZIN

1.    PZU Medica Cazin
Žrtava domovinskog rata bb, 77 220 Cazin
ured@poliklinika-medica.ba

VISOKO

1.    Eurofarm centar
Ozrakovići bb,  71 300 Visoko
+387 32 732 100, info.efc@eurofarm.ba

GORAŽDE

1.    Eurofarm centar  
Ferida Dizdarevića 25 A, 73 000 Goražde
+387 38 240 240, info.efc@eurofarm.ba

KAKANJ

1. PZU Poliklinika Intermed Kakanj, 
ZPO b.b. , 72 240 Kakanj
+387 332 554 684

ISTOČNO SARAJEVO 

1.    PZU Poliklinika AV PEDIATRIC 
Trg kralja Aleksandra 2/a, Istočno Sarajevo 
+387 65 931-582

TRAVNIK 

1.    Medical Centar Travnik
Ulica Dolac na Lavši, Slavka Gavrančića 17c, Travnik
2.    JU BOLNICA ZA TBC TRAVNIK
3.    Ulica Travnik, Travnik, Bašbunar, b.b.


PRIJEDOR

1.    PZU Poliklinika ZU Ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju     
2.     PZU V Medico, 
Zanatska 32, 79000 Prijedor, 
+387  52 225623  vmedicocentar@gmail.com