Asa Central Osiguranje - PRELOADER

Razgovorali smo s Alenom Alagić, direktoricom korporativnog kanala prodaje

Razgovori #SpojeniPovjerenjem

12.09.2023
Razgovorali smo s Alenom Alagić, direktoricom korporativnog kanala prodaje

Razgovorali smo s Alenom Alagić, direktoricom korporativnog kanala prodaje

Koliko su žene u ASA CENTRAL osiguranju bitan resurs poslovanja, potvrđuje i serija razgovora #SpojeniPovjerenjem koju smo posvetili ženama liderima u Društvu. One su zlatna nit koja svakim danom prolazi kroz kancelarije i prodajna mjesta dijem BiH, vezući tako sve uposlenike u jedan zlatni tim #SpojeniPovjerenjem. Veća sklonost saradnji motivirajući je faktor za cijelo radno okruženje i provjeren recept za dobre poslovne odnose unutar kompanije, ali i izvan.

Višegodišnja partnerstva s nizom korporativnih klijenata potvrda su profesionalnog korporativnog komuniciranja, kompetentnog vodstva i vrijednosti na kojima Društvo posluje, na obostrano zadovoljstvo. Krovna  liderska funkcija u održavanju dobrih odnosa s postojećim kompanijama kao i stvaranju novih, u cilju zaštite imovine svakog korporativnog klijenta, pripala je s razlogom Aleni Alagić, direktorici korporativnog kanala prodaje.

Dobar glas daleko se čuje, pa i to da si paraleno sticala radno iskustvo te studirala kao iznadprosječan student ekonomije. Koliko je formalno obrazovanje uticalo na tvoj poslovni put i lidersku poziciju u ASA CENTRAL osiguranju?

Obrazovanje je prva stepenica ka napretku i stvaranju karijere u poslovnom svijetu. Činjenica da sam počela raditi u banci sa 18 godina kao jedan od „najboljih“ učenika Srednje ekonomske škole te uporedo studirala Ekonomski fakultet, što mi je ujedno omogućavalo sticanje iskustva u poslovnom svijetu i postavljanje temelja znanja kroz srednju školu i  studije, dovodi do zaključka da je u mom slučaju obrazovanje imalo odskočnu dasku ka liderskoj poziciji. Iako uporedo studiranje i rad zahtjevaju mnogo odricanja, uz veliku želju i volju te dobru organizaciju, moguće je postići sve. Danas sam Magistar ekonomije sa bogatim radnim iskustvom koje mi svakodnevno pomaže na liderskoj poziciji.

Uspješno rukovođenje timom uposlenika rezultat je niza faktora. Koji je po tebi faktor X potrebno imati za uspješno liderstvo?

Da postoji jedinsveni i ispravni recept za dobro liderstvo, svi bi koristili isti da budu uspješni lideri. Svaki menadžer treba da pronađe svoj modalitet rukovođenja, koji će od njega stvarati lidera, a ne samo „menadžera“. Za lidersvo je važno poštovanje i  povjerenje tima zaposlenih, nekorištenje riječi „JA“ nego „MI“, jer mi smo tim. Individualno možete dostići do određene tačke, ali na vrh se nikad popeti nećete bez tima svoj zaposlenih, stoga je važno da ste uvijek tu za njih. Slogan #SpojeniPovjerenjem je baš ono što lider treba imati sa svojim zaposlenicima. Moja vrata su uvijek otvorena i bez imalo ustručavanja zaposlenici znaju da sam tu da zajedno svakodnevno radimo i rješavamo izazove. Liderstvo se po meni može ogledati kroz nekoliko faktora: predan rad i odgovornost, maximalno davanje sebe, model cjeloživotnog učenja i konstantno ulaganje u svoje znanje, rješavanje izazova sa kojima se tim susreće, nesebično djeljenje iskustava i znanja sa svojim timom te u konačnici, ispunjenje ciljeva kompanije. Snaga Vašeg tima Vaša je snaga.

Partnerstva su važan segment poslovanja Društva što potvrđuje organizacijska struktura usmjerena prema zadovoljstvu korporativih klijenata. Što je to što klijenti posebno cijene, a ASA CENTRAL pruža?

Klijenti posebno cijene partnerski odnos, iskrenost, otvorenost, pristupačnost  i stručno znanje. ASA CENTRAL osiguranje ima kvalitetne zaposlenike, koji stvaraju otvorenu komunikaciju sa klijentima te svojim znanjem pomažu da zajedno pronađu adekvatno rješenje za najbolju zaštitu imovine i svih važnih interesa naših partnera.  Sama činjenica da ASA CENTRAL osiguranje ima poseban tim zaposlenika koji su zaduženi za saradnju sa korporativnim klijentima, čini nas drugačijim od ostalih. Iskren partnerski odnos pomaže da naši klijenti znaju da #SpojeniPovjerenjem imaju pouzdanog partnera koji će biti tu kada je najpotrebnije. Povjerenje je ključna stvar koja se postepeno gradi i stiče. Zaključenjem poslovne saradnje naš posao ne završava, nego baš suprotno, tek počinje. U ASA CENTRAL osiguranju pratimo promjene tokom cijele godine, održavamo poslovne odnose, savjetujemo svoje klijente, obaviještavao ih o svakoj promjeni i novim mogućnostima/proizvodima te im pružamo najbolju zaštitu.

Osim proizvoda Osiguranje od automobilske odgovornosti, kojim su proizvodima korporativni klijenti najviše skloni prilikom ugovoranja osiguranja?

Proizvod Automobilska odgovornost je obavezan proizvod koji se djelimično sam po sebi prodaje. Specifičnost poslovne/partnerske saradnje sa korporativnim klijentima ogleda se u povjerenju i zaključivanju dobrovoljnih vidova osiguranja. Znajući da ćemo se najbolje brinuti o njihovoj imovini i zaposlenicima, klijenti nam ukazuju povjerenje zaključivanjem svih vidova dobrovoljnih osiguranja u ASA CENTRAL osiguranju. Podatak da od ukupnog portfelja premije u korporativnom kanalu prodaje 23% čini obvezno Osiguranje od automobilske odgovornosti, a ostatak dobrovoljni vidovi, govori da naši zaposlenici imaju stučno znanje o osiguranju, a naši korporativni klijenti  povjerenje u nas.

Pored proizvoda Osiguranje imovine, Osiguranje od odgovornosti te Osiguranje zaposlenika od nezgode, kao najčešću vrstu dobrovoljnog vida osiguranja, koja proteklih godina rapidno raste u korporativnom portfelju, istakla bih i polise Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje kompanije zaključuju za svoje zaposlenike.  Stavljanjem zdravlja na zadnje mjesto te svakodnevni  užurbani način života, dovelo je nas i poslodavce u razmišljanje kako da obezbjedimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu kojom će zaposlenici naših partnera biti zadovoljni.

Zaključenjem polisa Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kompanije omogućavaju svojim zaposlenicima kompletnu zdravstvenu zaštitu u privatnim poliklinikama, bez čekanja i sa posebnim tretmanima. Preventivno djelovanje za zdravlje je svakome bitno, kao i brzina djelovanja ukoliko se pojavi potreba za dodatnim pregledima. Na ovaj način, kompanije uz našu podršku, ukazuju na brigu o svojim zaposlenicima pružajući im da na jednostavan i brz način čuvaju svoje zdravlje.

Uz sve obaveze i odgovornosti, uspješno kooridiniraš između obitelji i posla. Možeš li podjeliti svoj ključ uspjeha?

Ključ je u podršci i organizaciji. Da bi bili uspješni u poslovnom svijetu, važno je da smo mirni i sretni u privatnom svijetu. Balans je bitan u svemu, a posebno između privatnog i poslovnog života. Obzirom da moj posao zahtjeva česta putovanja i u odsustvo od kuće, podrška moje porodice je ključ uspjeha. Istakla bih da je pored podrške najvažnija i organizacija, bez koje se ne bi mogla biti ovo što jesam danas. Majka sam dvoje djece te organizaciju oko škole, sporta i svih drugih obaveza, jednostavno ne bi bila moguća bez supruga i roditelja.  Kada radite posao koji volite i imate posložen privatni život, svi izazovi sa kojima se susrećete izgledaju jednostavniji.

Kada bi se mogla vratiti nekoliko godina unatrag, koji bi životni savjet dala sama sebi na početku karijere?

Moj početak karijere je bio davno, od pripravnika do direktora, stepenicu po stepenicu penjala sam se do liderske pozicije. Ono što niko ne može uzeti je stečeno znanje i iskustvo koje se dobije kroz dugi niz godina. Da se kojim čudom možemo vratiti na početak karijere, moj savjet bi bio da budem ono što sam danas. Poštuj starije, uči od najboljih, ulaži u sebe, nikad nemoj stati, idi naprijed, radi ono što voliš, ne čini drugima što ne želiš da tebi čine, budi odgovoran, vrijedan, pošten, iskren i nasmijan, savjeti su mogih koji su mi stizali kroz godine. I danas nakon toliko godina, držala bih se istih i bila ono što stvarno jesam.